Begeleiding Van Kinderen

“Een kusje op je hart”

Begeleiding van kinderen

Wanneer je kind wordt geconfronteerd met een heftige ervaring, zoals ziekte, overlijden of een scheiding heeft dat vaak diepe impact. Wij volwassenen zijn wel eens verbaasd over de reactie van kinderen op verlies. Zelf voelen we het verdriet heel sterk, terwijl het kind lijkt over te gaan tot de orde van de dag. Kinderen hebben soms nog geen woorden voor wat ze voelen en uiten hun gevoelens spelenderwijs. Ze kunnen de rouw voor zich uit schuiven, totdat ze voelen dat er voldoende veiligheid is om hun emoties te uiten.

De symptomen van rouw bij kinderen kunnen van lichamelijke aard zijn, zonder dat er op het eerste oog een aanwijsbare oorzaak is. Denk aan buikpijn, hoofdpijn, vermoeidheid en/of slaapproblemen. Maar ook uitingen van verdriet, angst, woede of schuldgevoelens kunnen een teken zijn van rouw. Net als problemen op school, gedragsveranderingen of een terugval in de ontwikkeling. Sommige kinderen trekken zich terug in hun eigen wereldje.

Deze reacties zijn normaal en vaak van tijdelijke aard. Maar als ze intensief zijn en een langere periode aanhouden, kan professionele ondersteuning nodig zijn. Te meer ook omdat het voor veel ouders moeilijk is om die begeleiding zelf te bieden, hoe graag je dat ook zou willen. Het is enorm pijnlijk om te zien dat je kind verdriet heeft. Met alle liefde die je voor je kind voelt, werk je soms keihard om hem of haar te ‘beschermen’ tegen het verlies.

Kinderen hebben vaak veel vragen en zijn gebaat bij een duidelijke uitleg, rust en de ruimte om hun verhaal te kunnen doen. Ik bied het kind een fijne, warme en veilige plek, waar het mag zijn wie het is en mag voelen wat het voelt. Het kind mag bij mij ontladen, verdrietig, boos, opgelucht en blij zijn. Alles mag en alles kan!